Besök våra andra företag i Meccom Group

KLIPPANS
ISOLERINGSKOMPANI

 

Om oss

Om VisoPro AB

Vi är konstruktör med mycket goda kunskaper inom teknisk design, matematik och teknik (närmare bestämt i konstruktionsteknik, tillverknings- och produktionsteknik).

Vi jobbar med  problemlösning och arbetar som kreativ ingenjör inom produktutveckling.

Vi är experter inom användande av avancerade system som arbetsverktyg för skapa bra hållbara och effektiva konstruktioner.

Vi arbetar med produktutveckling i 3-dimensionell datormiljö, där tyngdpunkten ligger på användandet av avancerade system baserat på grundläggande förståelse för konstruktionsteknik och teknisk design, vi arbetar i projektform.

Vi har en central roll i produktutvecklingsfasen av produktionen och byggsektorn inom Meccom Group

I första hand säljer vi tjänster, gärna total lösningar till kunder inom industrin och byggbranchen.

För oss är alltid långsiktigt hög kvalitet, bästa möjliga service och att skapa , upprätthålla och uveckla goda kundrelationer.

Detta ger oss nöjda kunder som gärna återkommer.

Kontaktperson

VD

Tomasz Gapinski

Mobil +46 720 140714

e-post tomasz.gapinski@visopro.se