Loading Icon Loading Page...

VR-SIMULERING.

VisoPro erbjuder VR-Simulering för att du som kund ska få en inblick av hur ett projekt kommer se ut och fungera i ett färdigt stadie.

När man använder sig av 3D modeller och ritningar kan det vara svårt att föreställa sig storleken på ett projekt. 

Att få se projektet visualiserat i utvecklingsstadiet är inte bara en trygghet för dig, underleverantörer och anställda utan också ett intuitivt sätt att visualisera, planera och göra ändringar i projektet.

Komplimentera med VR.

Ett nytt projekt kan vara lätt för en projektledare att föreställa sig. Men att förmedla de idéerna kan vara lite svårare.
När vi ritar i 3D så får vi en stor förståelse av hur projektet kommer se ut men man går miste om mycket. 

Detta är Varvsbron i Helsingborg, på en bildskärm är det svårt att föreställa sig exakt hur stor den är, hur höga pylonerna är, hur mycket utrymme du har på gångbanan och hur breda bänkarna känns när du står bredvid dom.

Se projektet innan det är byggt.

Med VR kan ni som kund få en insikt i allt detta.

Med stöd för VR i vårat ritprogram kan man hoppa in och utforska CAD-modeller, punktmoln eller en kombination av de två i korrekt skala.


Ny produktionslinje i en befintlig byggnad? Då kan ni se redan i ritstadiet hur utrymmet kommer se ut. 

Scandata + 3D Modeller

Med VR-Simulering kan vi ta insamlad scandata och implementera 3D modeller i en värld som ni kan utforska.

Vi skapar en digital tvilling av en miljö med allt från rördragningar och simpla 3D modeller till fullt funktionerande produktionslinjer för att få en bättre överblick samt spara tid, arbetskraft och pengar på projektet.

Virtuell Montering

Säkerhetsställ installationen redan innan produktionen av delarna startats med en problemfri lösning för montering.

Vi kan simulera en montering i VR för att optimera processen. Då kan man redan i ritstadiet säkerhetsställa att allt kan monteras på plats utan problem.

Detta gör det möjligt att prefabrikera mycket av byggmaterialet.

Tillgänglighet

Vi har möjlighet att utforska alla projekt i VR då programmet vi ritar i har VR-funktioner integrerat. Detta betyder att vi inte behöver lägga ner en massor av arbete för att producera en VR-värld utan man kan utforska direkt i ritprogrammet. Detta gör att man också kan göra ändringar i ritningar som uppdateras direkt medans man är inne i VR.

sv_SESvenska
Skip to content