Virtual Montage.

Industri.

Vid inköp av större industriella maskiner som ska installeras eller integreras med befintliga maskiner/processer, är 3D-scanning ett kraftfullt alternativ. Vi erbjuder att 3D-scanna ert berörda installationsområde på er fabrik, och verifiera att det beställda objektet passar i befintligt utrymme i den digitala tvillingen av er fabrik.

Vi har även möjlighet att radera befintliga objekt i 3D-punktmolnet för att sedan placera det nya objektet på det ursprungliga borttagna objektets plats. För att verifiera installationer.

Vi erbjuder er att uppleva den nya konstruktionen positionerad i er digitala fabrik på VisoPro-kontorets VR-labb.

Säkerhet.

Vi erbjuder även att applicera parametriska modeller av byggställningar som positioneras under de olika stadierna av byggnationen. Dessa byggställningar placerar vi direkt i den digitala tvillingen av arbetsplatsen. Allt för en säkrare byggarbetsplats.

Infrastruktur.

Vid större projekt inom infrastruktur eller vid industriella konstruktioner erbjuder vi att skapa en digital tvilling av arbetsplatsen. Genom att 3D-scanna området får ni tillgång till en 3D-modell av arbetsplatsen som kan positioneras enligt världskoordinaterna.

VisoPro simulerar lyftpositioner för kranar vid olika stadier i montage av byggelement. Genom att planera hela montaget i en simulering, i samråd med entreprenören så kan stora kostnader besparas på tid som inte utnyttjas. Simuleringen sparas som ett videoklipp som sedan kan användas under möten med berörda parter i projektet.

Genom att placera 3D-modellen av den valda lyftkranen i 3D-scandatan av arbetsområdet kan korrekta lyftsekvenser verifieras. Även valet av storlek på lyftkran som inte alltid är en självklarhet kan kontrolleras genom den digitala tvillingen av arbetsplatsen.