Loading Icon Loading Page...

Steel Structures

Vi dimensionerar större stålkonstruktioner i industriella sammanhang och kan även leverera komplett tillverkningsunderlag till produktion. Vi erbjuder också tjänster inom byggkonstruktion för nykonstruktion men även tillbyggnader i befintliga byggnader.

Tillbyggnader

Med hjälp av 3D-scaning kan vi verifiera att konstruktionen av tillbyggnader kan ske inom så kort tid som möjligt genom att undvika problem vid dimensionering och montering.

Vi kan även efter monteringen verifiera att konstruktionen är rätt positionerad och göra en skillnadsanalys på ritningsunderlaget mot den färdiga konstruktionen.

Vi kan även utföra tillbyggnationer utan 3D-scandata om det så begäras.

Bygghandlingar

Vi levererar och redovisar detaljerade bygghandlingar som är skräddarsydda till dina behov som kund.

sv_SESvenska
Skip to content