Piping Layout Solutions.

Vi konstruera nya rörledningar i fabriker med hjälp av 3D-scandata.

I äldre befintliga fabriker är det ett vanligt förekommande att dokumentationen kring rörledningar på ritningarna inte är uppdaterade. Ofta ska nya rördragningar även passera befintliga geometri i industrin. Det här är oftast en tidskrävande process med hög felmarginal vid manuella uppmätningar. Med hjälp av 3D-scandata utför vi vårt konstruktionsarbete i CATIA virtuellt på plats i den digitala tvillingen av er fabrik. Det här medför ett effektivt arbetsflöde med millimeterprecision.

Vi har en 3D-piping-modul i vårt CAD-mjukvara CATIA för att effektiversera konstruktionsprocessen. I den här modulen har vi lagt in samtliga standardmodeller för rördelar för att enklare 3D-modellera den tänkta rördragningen.

Med hjälp av 3D-scandatan kan vi paketera rördragnings-konstruktionen i lämpliga storlekar och prefabricera alla rördelar så att installationen kan ske så fort som möjligt.