Civil Engineering.

Avancerad 3D-modellering inför tillverkning

Vi erbjuder spetskompetens inom 3D-konstruktion i CATIA för att 3D-modellera komplex arkitektur och leverera tillverkningskorrekt 2D-underlag i projekt inom infrastruktursektorn. Vi arbetar parametriskt för att effektivt kunna hantera ändringar under projektets gång. Vi anpassar vår 3D-konstruktion efter givna tillverkningsparametrar för att kunna leverera en regelrätt 3D-modell som är anpassad för produktionstadiet. Vi levererar därefter tillverkningskorrekt 2D-underlag inför tillverkning

Workflow

Vi har alltid tillverkningsprocessen i åtanke vid vårt arbete. Vi har utvecklat en funktion i CATIA för att kunna ta fram säkerställda dubbelkrökta ståldetaljer som blir korrekta i produktion.

2D-konstruktion från kund

Parametrisk 3D-ytmodellering

Tillverkningskorrekt 3D-modell

2D-underlag till produktion

Workflow

Vi har alltid tillverkningsprocessen i åtanke vid vårt arbete. Vi har utvecklat en funktion i CATIA för att kunna ta fram säkerställda dubbelkrökta ståldetaljer som blir korrekta i produktion.

2D-konstruktion från kund

Parametrisk 3D-ytmodellering

Tillverkningskorrekt 3D-modell

2D-underlag till produktion

Referens case.

Varvsbron, Helsingborg

Artiklar om vårt arbete med varvsbron: