Loading Icon Loading Page...

Civil Engineering.

Avancerad 3D-modellering inför tillverkning

Vi erbjuder spetskompetens inom 3D-konstruktion i CATIA för att 3D-modellera komplex arkitektur och leverera tillverkningskorrekt 2D-underlag i projekt inom infrastruktursektorn. Vi arbetar parametriskt för att effektivt kunna hantera ändringar under projektets gång. Vi anpassar vår 3D-konstruktion efter givna tillverkningsparametrar för att kunna leverera en regelrätt 3D-modell som är anpassad för produktionstadiet. Vi levererar därefter tillverkningskorrekt 2D-underlag inför tillverkning

Workflow

Vi har alltid tillverkningsprocessen i åtanke vid vårt arbete. Vi använder oss utav CATIA för att kunna ta fram säkerställda dubbelkrökta ståldetaljer som blir korrekta i produktion.

2D-konstruktion från kund

Parametrisk 3D-ytmodellering

Tillverkningskorrekt 3D-modell

2D-underlag till produktion

REFERENS CASE.

Varvsbron, Helsingborg

4000+ unika ståldetaljer skickade till produktion

500 ton stål

3D-modellering av dubbelkrökta ståldetaljer till tillverkning

3D-scanning för att verifiera montaget av kritiska brosektioner, pyloner och vajrar

Artiklar om vårt arbete med varvsbron:

En film om Varvsbron

VisoPro - Bridging the gap between design and manufacturing

sv_SESvenska