Besök våra andra företag i Meccom Group

KLIPPANS
ISOLERINGSKOMPANI

 

3D scanning

3D Scanning

3D skanning är en lösning för insamling av verkliga 3D-data som gör det möjligt för användaren att dokumentera och registrera sin omgivning i 3D och dessutom ökar effektiviteten och produktiviteten i fält och på kontoret med snabb, användarvänlig, exakt och portabel hårdvara och mjukvara. 3D-laserscannern är lösningen för yrkespersoner som behöver hantera komplexa delar av ett projekt med exakta och pålitliga 3D-framställningar och upptäcka möjligheterna på varje mätplats.

3D-skanningsteknik

En 3d-scanner är en utrustning som analyserar ett fysiskt objekt eller en miljö för att samla in data om form och möjligt andra egenskaper som färg och textur. Datat kan sedan användas för att skapa digitala tredimensionella modeller.

Med modern 3D-skanningsteknik kan verkligheten för objekten dessutom mätas in genom 3D-skanning, vilket faktiskt leder till att nya ritningar kan skapas direkt ur skanningsresultatet. Något dyrare men betydligt effektivare.

Moderna 3D-skanners kan med stor exakthet mäta och registrera det verkliga utseendet i en fastighet. Det är möjligt att både skanna utsida och insida genom att binda ihop de punkter varifrån mätningen görs. Och genom att skannern tar bilder av verkligheten kan en cad-operatör utifrån ett sammansatt punktmoln i 3D, skapa ritningar med stor exakthet.

Detta är ett modernt och effektivt sätt att slippa från felaktiga ritningar, som ändå inte representerar verkligheten, vilket kan äventyra ett digitaliseringsprojekt. Men är också ett tidsslukande och därmed ett dyrare alternativ.

Något billigare är kontrollmätning som kan göras av de objekt där ritningar saknas eller där måttuppgifterna behöver kontrolleras. Vid behov mäts andra mätbara konstruktionsobjekt exempelvis pelare, hisschakt eller trapphus. Antagna mätpunkter bildar en måttkedja som kan överföras på ritningen, där viktiga bärande byggdelar relateras. Detta arbete har som mål att skapa bättre kvalitet på ritningsunderlagen avseende måttriktigheten, inte att skapa en omfattande exakthet per varje inredningsdetalj.

Stor vinst att man kan åka ut till objekt som ska scannas och sedan bearbeta material på kontoret och skapa modeller/ritningar, tidigare fick man besöka objektet ett antal gånger för att få till ett komplett material med ritningar och modeller.

3d_video1
3d_video2

Kontaktperson

VD

Tomasz Gapinski

Mobil +46 720 140714

e-post tomasz.gapinski@visopro.se