Loading Icon Loading Page...

3D SCANNING

VisoPro erbjuder 3D-scanningstjänster för att underlätta nybyggnationer, ombyggnationer, serviceunderhåll och dokumentation

CIVIL ENGINEERING

Vi erbjuder 3D-Konstruktion för att 3D-modellera komplex arkitektur och leverera tillverkningskorrekt 2D och 3D-underlag i projekt inom infrastruktur

INDUSTRIAL ENGINEERING

Vi konstruerar allt från stora komplicerade konstruktioner till enklare detaljkonstruktioner. Vi erbjuder äver 3D-scanning, vilket vi gärna kombinerar vid konstruktion av detaljer som ska monteras i svårframkomliga områden mot befintligt geometri

STEEL STRUCTURES

Vi dimensionerar större stålkonstruktioner i industriella sammanhang och kan även leverera komplett tillverkningsunderlag till produktion. Vi erbjuder också tjänster inom byggkonstruktion för nykonstruktion men även tillbyggnader i befintliga byggnader

PIPING LAYOUT SOLUTIONS

Vi erbjuder underlag för rörsystem som med hjälp av scandata gör det möjligt att prefabricera alla rördelar så att installationen kan ske så fort som möjligt med korta produktionsstopp

VIRITUAL MONTAGE

Vi kan verifiera och planera montage och leverera instruktioner steg för steg för att säkerställa att montaget går så smidigt som möjligt. Med hjälp av scandata kan vi virtuellt montera bygget i befintlig miljö

DIGITAL TWIN

Vi kan verifiera och planera montage och leverera instruktioner steg för steg för att säkerställa att montaget går så smidigt som möjligt. Med hjälp av scandata kan vi virtuellt montera bygget i befintlig miljö

VR-SIMULATION

VisoPro erbjuder VR-Simulering för att du som kund ska få en inblick av hur ett projekt kommer se ut och fungera i ett färdigt stadie.

PRECISION 3D-SCAN

Har du en del du behöver tillverkningsunderlag på? Vill du ha en analys på om CAD-modellen stämmer överens med tillverkningen? Vill du ha en slitageanalys?
Allt detta och mer kan vi erbjuda med hjälp av vår 3D-Precision scanner

OM OSS

VisoPro är ett företag med konstruktörer med fokus på att leverera noggranna, kreativa och resultatinriktade tekniska lösningar

sv_SESvenska